Hoe werken Waanwaar levens- en zorgverzekeringen

In een land als Nederland heeft gelukkig nagenoeg iedereen een zorgverzekering. Dit is hier vanzelfsprekend, maar helaas is het op veel plaatsen ter wereld wel anders. Deze verzekering zorgt ervoor dat je geholpen wordt bij wat voor medische ongemakken of problemen dan ook. Als groot voordeel heeft het dat niemand zich hier druk om hoeft te maken. Plus dat het niveau van de zorg ook nog eens vrij hoog is. Veel mensen klagen over de hoge premies van zorgverzekeringen. Maar als je deze factoren meetelt en de vergrijzing daarbij denkt, is het niet meer dan logisch dat de kosten voor de zorg en dus de polissen van zorgverzekeringen oplopen. Als iedereen een online krediet heeft maar er niet genoeg geld voorradig is om dit te bekostigen, zal namelijk precies hetzelfde gebeuren. Het is eigenlijk een logisch gevolg van marktwerking.

Wat een levensverzekering betreft ligt het vaak wat anders. Die heeft namelijk lang niet iedereen. De vraag is dan ook, heeft het nut om een af te sluiten in jouw specifieke situatie? En als je dat al doet, wat dekt dit dan precies? Allemaal vragen waar we je hier een antwoord op gaan geven. De grootste reden voor de meeste mensen om een levensverzekering af te sluiten is dat dit een bepaalde financiële zekerheid geeft. Iedereen loopt bepaalde risico´s en die kunnen hiermee in bepaalde gevallen worden gedekt.

Welke risico´s dekt een levensverzekering?

De exacte afspraken die bij het afsluiten gemaakt worden bepalen uiteindelijk wanneer er precies wordt uitgekeerd. Dit wil zeggen bij welke gebeurtenissen dit kan en ook aan wie. In sommige gevallen wordt er alleen uitgekeerd als een persoon op een bepaald moment nog in leven is. Dit heet ook wel de verzekering bij leven. Gaat het om een verzekering bij overlijden dan wordt er uitgekeerd als de verzekerde komt te overlijden voor een bepaalde datum. Dit gebeurd dan uiteraard aan een persoon of personen die de verzekerde hiervoor heeft aangewezen.

Nog een optie is de verzekering die uitkeert bij leven of overlijden. In dit geval wordt er door de verzekering betaald als de verzekerde nog leeft op de einddatum die is overeengekomen. Mocht deze dan wel daarvoor overlijden dan wordt er ook uitgekeerd. Het spreekt voor zich dat deze optie qua premie een stuk duurder zal zijn dan de twee eerder genoemde mogelijkheden. Hier nog eenmaal een klein overzicht van de opties, om het duidelijk te houden:

  • Verzekering die uitkeert bij leven
  • Verzekering die uitkeert bij overlijden
  • Verzekering die uitkeert bij leven of overlijden

Er zijn altijd uitzonderingen. Deze worden vastgelegd in de polisvoorwaarden. In deze gevallen zal er alsnog niet uitgekeerd worden. Een voorbeeld hiervan is wanneer de verzekerde zelf een einde aan zijn of haar leven zal maken. Maar er zijn nog een aantal redenen. Deze kunnen wel verschillend zijn.

Wat bepaald de kosten van de premie?

Wat een zorgverzekering betreft is de basispremie vaak niet zo heel verschillend. Wat de prijs hoger of lager maakt zijn de aanvullende dekkingen, bijvoorbeeld voor bepaalde behandelingen of kosten voor de tandarts. Mocht iemand veel aanvullende dekkingen nemen dan kan dit de prijs wel flink opdrijven. Het minimale bedrag voor een zorgverzekering is tegenwoordig al gauw ruim boven de honderd euro.

Met een levensverzekering ligt dit wat anders. Het bedrag wat bijvoorbeeld afgesproken wordt om uit te keren bepaald grotendeels de premie. Maar ook het exacte soort verzekering, dus alleen in geval van leven of dood, of allebei. Tevens is het soms mogelijk twee personen te verzekeren. Zoals bij mensen die gehuwd zijn. Dit maakt de prijs ook weer duurder. Een korte looptijd van de verzekering doet dit vaak ook. Omdat dit het risico voor de verzekeraar vergroot. Er wordt immers kortere tijd premie betaald. Een beetje zoals bij een microkrediet ook het geval is. Hier wordt vaak een veel groter percentage over betaald dan bij een langlopende variant.